2008: Dylematy w Budżetowaniu

W dniach 13-14 marca 2008 r. w Solcu Kujawskim (między Toruniem a Bydgoszczą) odbyło się czwarte spotkanie praktyków i sympatyków controllingu zrzeszonych w Kole Praktyków Controllingu Toruń. Tematem przewodnim spotkania było budżetowanie a konkretnie „Dylematy w Budżetowaniu". Temat okazał się na tyle interesujący, że na nasze spotkanie zjechali sympatycy budżetowania nie tylko z województwa kujawsko pomorskiego, ale także z innych miast i Kół Praktyków: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Olsztyna i Szczecinka, przez co całe spotkanie a szczególnie część warsztatowa była niezmiernie interesująca.
Choć mogłoby się wydawać, że w obszarze budżetowania już tak wiele zostało powiedziane i napisane, to już na etapie przygotowań do spotkania okazało się, że jest na tyle obszerny i kontrowersyjny temat, że koniecznym będzie skupienie się na kilku wybranych zagadnieniach.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: prezentacyjną i warsztatową. W części prezentacyjnej spotkania Miłosz Piątek (Dyrektor Finansowy Elana Energetyka spółka z o.o.) podzielił się swoim doświadczeniami w zakresie budżetowania produkcji sprzężonej, natomiast Tomasz Geszke (Controller przemysłowy Elda - Eltra Elektrotechnika SA) przedstawił wypracowaną w firmie koncepcję budżetowania procesów produkcyjnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rozwiązania budżetowe, wspierające permanentną poprawę efektywności procesów produkcyjnych oraz osiągane w ten sposób efekty.

Podczas naszych spotkań, mamy jeden stały punkt programu „Moja wpadka zawodowa" w ramach, którego rozmawiamy o naszych zawodowych potknięciach i wnioskach, jakie zostały z tych sytuacji wyciągnięte. Pomysł ten zaszczepił w naszym kole praktyków Herwig Fridag delegat ICV na Europę Środkowo - Wschodnią. Podczas naszego inauguracyjnego spotkania Herwig opowiadał nam o swoich doświadczeniach z firm niemieckich, w których bardzo otwarcie rozmawia się o popełnionych błędach oraz podkreślał, jakie duże ma to znaczenie: dla zapobiegania takim potknięciom w przyszłości oraz dla ulepszania procesów biznesowych w firmie.

Ten punkt spotkania cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ z uwagi na bardzo pragmatyczny charakter jest źródłem wielu ciekawych przemyśleń i praktycznych wskazówek. W ramach tego punktu, Dariusz Maciejewski (Kierownik Sekcji Budżetowej Torfarm SA) przedstawił swoje doświadczenia z wdrażania budżetowania w transporcie i przekonał nas jak ważne jest dobre dobranie mierników efektywności oraz co może wyniknąć w przypadku, gdy na tym etapie wdrażania budżetowania transportu zostaną popełnione błędy.

Natomiast w części warsztatowej, skupiliśmy się na dwóch dylematach a mianowicie:
Dylemat 1-szy
Czy budżetować krocząco czy raczej trzymać się jednego planu rocznego i nie zmieniać go w trakcie roku ? A jeśli już wprowadzać jakiekolwiek zmiany to tylko w szczególnych przypadkach.

Dylemat 2-gi
Na ile budżetowanie powinno być szczegółowe ? Czy szczegółowość budżetowania powinna precyzyjnie uzasadniać każdą istotną pozycje w budżecie ? Czy raczej plany budżetowe powinny być przygotowywane i uzgadniane na bardziej ogólnym poziomie ?

Jak można było oczekiwać opinie były odmienne, wobec czego podzieliliśmy się na 4 grupy w ramach, których zostały te dylematy omówione w kontekście naszych praktycznych doświadczeń. Następnie na forum poszczególne grupy prezentowały wypracowane argumentacje i praktyczne konsekwencje przyjęcia danego rozwiązania. Dyskusja była „zaciekła" i poparta bogatymi doświadczeniami uczestników spotkania.

Podsumowując spotkanie, należy pokreślić, że pomimo nie długiego okresu wdrażania budżetowania w naszych firmach, dysponujemy już wieloma ciekawymi doświadczeniami, które stanowią bardzo dobrą podstawę do dalszego usprawniania procesów budżetowania tak, aby w coraz większym stopniu przyczyniały się do kreowania wartości w „naszych" firmach. Osobiście uważam, spotkanie za bardzo udane, chociażby z tego względu, że po spotkaniu mam zapisanych kilka pomysłów do przemyślenia jak ulepszyć proces budżetowania w „mojej" firmie. Na spotkaniu pojawiło się też kilka ciekawych wątków związanych z budżetowaniem i z pewnością z tą tematyką przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć a tymczasem myślami jesteśmy już przy kolejnym naszym spotkaniu