2007: II spotkanie KPC Regionu Kujawsko-Pomorskiego

II spotkanie KPC Regionu Kujawsko-Pomorskiego odbyło się w Rudniku w dniach 11-12 października 2007. Po warsztatach uczestnicy podsumowali je w kilku punktach:

1. Wybrany temat kolejnego spotkania:"Budżetowanie, techniki planowania, kontrola wykonania, korekty planu, forecast budżetowy"
2. Termin następnego spotkania 13-14 marca 2008
3. Miejsce kolejnego spotkania w okolicach Torunia (około 1 godziny drogi z Torunia) - konkretne miejsce do ustalenia
4. Zespół przygotowujący temat kolejnego spotkania: Monika Pawelska-Piszczek, Krzysztof Gertner, Dariusz Maciejewski, Miłosz Piontek
5. Koordynatorem przygotowania kolejnego spotkania jest Dariusz Maciejewski
6. Termin jesiennego spotkania został ustalony na 11-12 września 2008

Ponadto ustaliliśmy, podjęcie działań przez członków koła w następujących kierunkach:

* Monika Owerko, Dariusz Maciejewski i Krzysztof Gertner podejmą działania w celu propagowania koncepcji controllingowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów w środowisku akademickim, koordynator Krzysztof Gertner,
* Andrzej Derkowski z Robertem Modzelewski podejmą aktywizację koła i promowanie koła w mediach, poprzez artykuły, informacje o kole, spotkania tematyczne.