19-20 września 2019 r. - Budget Spiritus Movens

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o najlepszych technikach i najgorszych błędach w procesie budżetowania w naszych organizacjach. Jak sprawić, by proces ten dostarczał większą wartość dla biznesu? Co zrobić, by budżetowanie było z jednej strony siłą napędową firmy, a z drugiej czasem refleksji nad tym co robimy i dokąd zmierzamy? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć.

W trakcie XIX Spotkania Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz Członkowie zarządu Grupy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu budżetowania: Andrzej Derkowski, Miłosz Piontek, Robert Mrowiński, Aleksander Rozman, Artur Mielcarski. 

W gronie praktyków controllingu próbowaliśmy wypracować dobre praktyki w procesie budżetowania, które sprawią, że proces ten będzie bardziej efektywny. 

Wykazaliśmy różne perspektywy podejścia do tematu budżetowania: dyskutowaliśmy o specyfice tego procesu w przedsiębiorstwie usługowym, handlowym, produkcyjnym oraz organizacji publicznej. Dzięki temu wymiana doświadczeń była unikatowa i wyjątkowa. 

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili program i organizację spotkania. Formuła oparta na case study firm Członków ICV spotkała się z dużym zainteresowaniem. 

Czy budżetowanie jest potrzebne w organizacji? Poznaj wypowiedzi uczestników >> https://youtu.be/TkyXl0YLMG8 

Jakie jest rola controllerów w procesie budżetowania? Obejrzyj film i dowiedz się >> https://youtu.be/0Vdsrxuronc 

 

Czytaj więcej >>