26. EXCEL NAM VIŠE NE TREBA ZA BUDŽETIRANJE, 29.02.2016.

• 26. ICV Srbija sastanak

• Specijalizovani softver za budžetiranje

• Budgeting & Controlling

26. ICV Srbija sastanak organizovan je 29.02.2016. u Hotelu Holiday Inn u saradnji sa kompanijom Semos iz Makedonije. Semos je predstavio sopstveni specijalizovani softver za budžetiranje, a na samom sastanku je bilo preko 100 zainteresovanih controllera..

Govornici na sastanku su bili:

Sve izveštaje sa sastanaka možete pogledati ovde.