2015: Wdrażanie strategii w oparciu o planowanie scenariuszowe

W maju 2015 w Poznaniu odbyły się 2 warsztaty w jednym: Wdrażanie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o planowanie scenariuszowe (prowadzący: Lucjan Paszkiewicz, Dyrektor Zarządzający Capful Polska) oraz Szkolenie stacjonarne CIMA – elementy modułu C2 (prowadzący: Mariusz Słapa, Commercial Director w BPP Professional Education)

Spotkanie odbyło się 29 maja 2015r. w wyjątkowym miejscu – Centrum Szkoleniowym VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o. w Poznaniu i będzie połączone ze zwiedzaniem Zakładu.

Warsztaty połączyły wiedzę z finansów i rachunkowości z biznesem i były szansą rozwoju nie tylko dla młodych controllerów.

Podczas Planowania Scenariuszowego oprócz szerokiej wiedzy w zakresie finansów, biznesu, zarządzania projektami, ryzykiem czy nawet produkcją, trenerzy przedstawili nowe spojrzenie na scenariusze i pokazali, jakie korzyści daje właściwe prowadzenie planowania scenariuszowego oraz jak je tworzyć i wykorzystywać w organizacji.

CIMA jest rozpoznawana nie tylko na lokalnym rynku pracy ale na całym świecie. Jest przepustką do pracy praktycznie w każdej organizacji. CIMA rozwija zdolności analityczne oraz pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co wykorzystuję w codziennej pracy. Jednocześnie kładzie duży nacisk na bardzo aktualne zagadnienia związane z etyką w biznesie, corporate governance czy rozwoju zrównoważonego przez co pozwala zrozumieć problemy biznesowe w szerszym kontekście. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali przykładowego wykładu ze programu studiów CIMA.

Warsztaty były pierwszym kamieniem milowym w budowaniu kariery i przyszłej ścieżki awansu jakie organizuje ICV KPC Poznań.