17.06.2019 – I Spotkanie Grupy Roboczej ICV Poznań – „Controlling – kreujemy przyszłość”

W czerwcu 2019 Grupa Robocza ICV Poznań wznowiła swoją działalność. Podczas pierwszego spotkania Grupy został wybrany Zarząd Grupy oraz ustalono kolejne działania.

W skład Zarządu Grupy wchodzą:

  • Maciej Czosnowski (Group Controlling Manager w AMICA S.A.)
  • Anna Malewicz (Production Area Controller w 3Shape Poland)
  • Joanna Leimann (Controlling Manager w Lorenz Services)
  • Tomasz Szwedowicz (Właściciel TS Training and Consulting)