2016: Controlling personalny - praktyki raportowania mierników HR. Spotkanie w październiku

Controllerzy z lubelskiego regionu ICV burzliwie dyskutowali na temat, który w ostatnim czasie zdaje się być wiodącym problemem polskiego biznesu: budowanie zaangażowania pracowników, pobudzanie do aktywności i pomysłowości pracowników. W tym aspekcie właściwe funkcjonowanie informacji o celach (zarówno strategicznych celach organizacji, jak i indywidualnych celach menedżerów) jest nie lada wyzwaniem.

Raportowanie mierników HR można zaprojektować bardziej lub mniej efektywnie. W tym zakresie swoimi doświadczeniami dzieliła się z nami Marta Gaworska, która kierowała takim projektem w jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce.

Controllerzy poznali również model profilu kompetencji w ujęciu controllingu oraz gotowości kapitału ludzkiego.

Wieczorny spacer z pochodniami po kazimierskich wąwozach wzmocnił relacje grupy i pozwolił oderwać się finansistom od stricte zawodowych tematów.

Spotkanie ICV  Lublin, 29-30 września 2016 – Controlling personalny - praktyki raportowania mierników HR

Termin i temat kolejnego spotkania ICV Lublin:
Propozycja (Lean manufacturing – Jak to działa?; 1-2 Czerwca 2016; Hotel Polesie, Białka)