2011: Zarządzanie sobą w czasie

KPC Lublin wzmocnił kompetencje Controllerów! 30 września 2011 w Lublinie, odbyło się kolejne spotkanie aktywnych zawodowo Controllerów. Tym razem na spotkaniu uczestnicy rozwijali miękkie kompetencje Controllera uczestnicząc w szkoleniu „Zarządzanie sobą w czasie”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m. in.:
- jakie są kluczowe techniki planowania i realizacji zadań,
- jak wyznaczać sobie cele oraz formułować zadania tak, by były atrakcyjne i możliwe do zrealizowania,
- jak radzić sobie w sytuacji natłoku zadań,
- jak rozpoznać i eliminować złodziei czasu.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez trenera umiejętności społecznych – Pawła Krzywickiego. Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Foundation, Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Treningu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej. Stały współpracownik Szkoły Liderów w Warszawie. Realizował projekty edukacyjne m. in. dla Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Miasta Leżajsk, Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Zrealizował ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu: rozwijania umiejętności liderskich, efektywnej komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania sytuacją konfliktową oraz zarządzania sobą w czasie.

Formuła spotkań regionalnych Kół Praktyków Controllingu zakłada, że każde spotkanie ma budować warsztat zawodowy i podnosić kompetencje Controllera. Tak też było podczas dwunastego już spotkania lubelskiego Koła.