2008: Najważniejsze KPI w działalności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa

W dniach 24-25 kwietnia odbyło się już VI Spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin. Pierwszy dzień spotkania odbył się w Lublinie, natomiast dzień drugi, dzięki uprzejmości jednego z naszych kolegów z KPC Lublin oraz jego pracodawcy, Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka S.A., odbył się na ternie kopalni w miejscowości Puchaczów.

Tematem wiodącym spotkania było " Najważniejsze KPI w działalności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa". Temat został przygotowany przez Konrada Iwaniaka (Dyrektora Controllingu Dystrybucji w Emperia Holding S.A.), Luizę Zaporowską (Młodszego Kontrolera Finansowego w Emperia Holding S.A.) oraz Radosława Wróblewskiego (Specjalistę ds. analiz ekonomicznych w firmie Żagiel S.A).

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, jego idei, rozwoju oraz strategii w Polsce. Następnie grupa przygotowująca temat przeszła do sedna spotkania, prezentacji tematu wiodącego. Na początku zaprezentowano, czym są KPI, w jakich obszarach działaności przedsiębiorstw można je wykorzystywać oraz czym charakteryzuje się dobrze zbudowany KPI. Następnie Radosław Wróblewski zaprezentował wskaźniki finansowe wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw. Były to następujące grupy KPI: wskaźniki płynności, rentowności, obrotowości, wskaźniki dotyczące aktywów, pasywów oraz wskaźniki „wiążące" aktywa i pasywa. Pierwszy dzień spotkania zakończono omówieniem KPI wydajności pracy.

Drugi dzień VI spotkania KPC Lublin zaczął się dla uczestników bardzo wcześnie. W związku z przygotowaną przez gospodarza drugiego dnia spotkania super atrakcją, jaką był zjazd pod ziemię, wszyscy zainteresowani musieli stawić się na terenie kopalni juz o 7 rano. Zjazd połączony był oczywiście z ............. praktyką. Zadaniem uczestników było dobranie optymalnych wskaźników KPI na potrzeby kopalni węgla kamiennego. Po powrocie na ziemię i doprowadzeniu się do stanu używalności, grupa przygotowująca temat przeszła do dalszej jego prezentacji. Konrad Iwaniak wspólnie z Luizą Zaporowską przedstawili kolejno wskaźniki KPI z następujących obszarów:

- sprzedaży - wskaźniki analizy sprzedaży, rozwoju, efektywności, etc.,

- marketingu - wskaźniki pozwalające badać lojalność klientów oraz skuteczność reklamy,

- logistyki oraz zaopatrzenia,

- gospodarki magazynowej oraz transportu.

Podczas prezentacji każdej z grup KPI wywiązywała się dyskusja a na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy jednym głosem stwierdzili, że temat ten jest na tyle rozległy i interesujący, że można byłoby nim zapełnić kilka spotkań KPC. Podsumowując, można po prostu stwierdzić, że było jak zwykle bardzo praktycznie! Na zakończenie uczestnicy podsumowali spotkanie wyrażając bardzo pozytywne opinie na temat poziomu prezentacji a grupa odpowiedzialna za przygotowanie tematu (Konrad Iwaniak (Dyrektor Controllingu Dystrybucji w Emperia Holding S.A.), Luiza Zaporowska (Młodszy Kontroler Finansowy w Emperia Holding S.A.) oraz Radosław Wróblewski (Specjalista ds. analiz ekonomicznych w firmie Żagiel S.A.)) otrzymała gromkie brawa!!!

Tradycyjnie ostatnim punktem spotkania był wybór tematu oraz terminu kolejnego spotkania. Tematem wiodącym, już VII spotkania KPC Lublin, będzie „Metody rozliczeń wewnętrznych". Termin wyznaczono na 25-26 września.