2007: Wykorzystanie Excela w pracy Controllera

W dniach 25-26 października odbyło się V Spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin. Spotkanie miało miejsce w Lublinie a wszyscy uczestnicy zgodnie poparli ideę organizowania spotkań w trybie: wiosenne wyjazdowe, jesienne na miejscu w Lublinie.

Tematem wiodącym spotkania było "Wykorzystanie Excela w pracy Controllera". Temat został przygotowany przez Adriannę Robak (L.P.E.C. Sp. z o.o.), Radosława Wróblewskiego (Żagiel S.A.) oraz Wojciecha Korsaka (Explorer Consulting).

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów oraz jego strategią w Polsce. Następnie przedstawione zostały informacje na temat mającego odbyć się w dn. 10.11.2007 Kongresu ICV w Polsce. Na zakończenie dnia Jerzy Tkaczuk zaprezentował Controlling w Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A..

Dzień drugi to prezentacje dotyczące wiodącego tematu spotkania a więc wykorzystania Excela w pracy Controllera. Ideą przewodnią była przygotowana jako zwiastun spotkania poniższa historyjka:

Spróbujmy sobie wyobrazić sobie następującą wiadomość od swojego szefa przesłaną drogą elektroniczną:

„Proszę jak najszybciej przygotować analizę tych danych. Chciałbym dostać raport za godzinę...".

Niestety, aby przygotować taki raport potrzebujemy zebrać dane z wielu miejsc w systemie, obrobić je itd. Od razu zastanawiamy się czy to zadanie w tak krótkim czasie jest w ogóle wykonalne?

Przystępujemy do pracy. W pośpiechu otwieramy kolejne pliki, na piechotę wyszukujemy odpowiednich pozycji, przeliczamy wartości... A czas goni. Im bliżej pełnej godziny naszej pracy, tym coraz bardziej obawiamy się, że nie zdążymy. Zaczynamy się denerwować, a rozpoczęty raport wciąż pozostaje niewypełniony.

W tym momencie dzwoni nasz szef. Czy wiemy, jak się przed nim tłumaczyć? Dla niego żadne usprawiedliwienia się nie liczą. Ważne jest tylko, że nie wykonaliśmy zadania. Ale czy w ogóle mieliśmy szansę, aby wywiązać się z tego zadania? Być może tak, gdybyśmy wykorzystali 100% możliwości, jakie daje nam Excel.

Jako pierwsza rozpoczęła Ada Robak z prezentacją trików, jakie najczęściej wykorzystujemy w Excelu. Następnie Radek Wróblewski przedstawił przykłady funkcji finansowych oraz makr wykorzystywanych przez Controllerów. Na zakończenie Wojtek Korsak przedstawił prezentacje dotyczące pulpitu menadżerskiego oraz Mind Mapping'u. Co należy podkreślić, przy każdym z tematów wywiązywała się bardzo gorąca dyskusja a każdy z uczestników spotkania do ww. tematów wniósł coś od siebie.

Na zakończenie uczestnicy podsumowali spotkanie wyrażając bardzo pozytywne opinie na temat poziomu prezentacji a grupa odpowiedzialna za przygotowanie tematu (Ada Robak (L.P.E.C. Sp. z o.o.), Radek Wróblewski (Żagiel S.A.) oraz Wojtek Korsak (Explorer Consulting)) otrzymała gromkie brawa. Wszyscy jednym głosem stwierdzili, że zaprezentowane rozwiązania, jeśli nie pozwoliłyby na realizację opisanego powyżej zadania to na pewno znacznie przybliżyłyby nas do jego realizacji.

Ostatnimi punktami spotkania były jednogłośna decyzja o włączeniu Danuty Koniak do Zarządu Koła Praktyków Controllingu Lublin (Gorące gratulacje!!!) oraz wybór tematu kolejnego spotkania.

Tematem wiodącym już VI spotkania KPC Lublin będzie: „Najważniejsze KPI w działalności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa". Termin wyznaczono na 24-25.IV.2008. Już dziś Wszystkich serdecznie zapraszamy (szczególnie, że szykuje się spotkanie z ogromną niespodzianką)!!!